Förhållningssätt – hur vi tänker

cirklar.png

Karakai drivs av ett humant förhållningssätt i kombination med en stark resultatinriktning och har övertygelsen att de går att kombinera och att det ger hållbara resultat. Framgångsrika företag är de som har förmågan att ta tillvara potentialen hos sina ledare och medarbetare och kan få dem att samarbeta. Med engagerad och ansvarstagande personal kommer också framgången i affären.

Själva drivs vi av viljan att skapa värde och nytta för våra kunder. Att de blir framgångsrika är bästa kvittot på att vi har lyckats i vårt arbete. Vårt samarbete med kunderna kännetecknas av:

Partnerskap – ett öppet och nära samarbete med uppdragsgivaren. Vi involverar organisationen och arbetar med kunskapsöverföring. När uppdraget är utfört ska kunskapen finnas kvar och kunna vidareutvecklas.

Professionalitet – ett väl utfört uppdrag på ett transparent och objektivt sätt. Vi har en systematik och metodik i våra arbetssätt för att säkerställa att saker blir rätt gjorda. Genom vår erfarenhet ser vi dessutom till att rätt saker blir gjorda.

Engagemang – ett nyfiket och intresserat synsätt i varje uppdrag. Vi är engagerade och tar ansvar för det vi gör.

På Karakai får du inget ”hokus pokus”, det ska vara enkelt att förstå och enkelt att använda, och uppdragen utförs i nära samarbete med dig som kund. Under tiden har vi dessutom roligt.