Legenden om Karakai

I en annan tidsålder upptäckte en stigfinnare en plats där ett egendomligt lugn rådde. Stigfinnaren visade sitt folk platsen och de märkte att de tänkte kloka tankar tillsammans där, att de lättare kunde uttrycka vad de menade, och bättre förstå vad andra sa. De bestämde sig för att hålla rådslag där och platsen döptes till Karakai efter stigfinnaren som upptäckte den.

Alla beslut som fattades på Karakai var inte riktiga, men man var överens om riktningen och meningen bakom och folket verkade tillsammans för att uträtta vad man bestämt. Folket utvecklades, blev framgångrikt och växte sig starkt.

Med åren föll visdomen i glömska och de styrande förstod inte längre Karakais betydelse. Varför skulle man färdas till en annan plats när man kunde hålla rådslag hemma?

Efter ett tag glömde folket allt de gjort tidigare och vad som hade gjort dem framgångsrika. De tänkte inte längre klokt tillsammans, levde inte som de lärde, nya grupperingar bildades och man började motarbeta varandra. Folket skingrades och det dröjde inte länge innan alla spår var borta. Det enda man vet är att de sista gav sig ut på en vandring för att leta efter platsen. Men det är länge sedan och ingen har hört från dem sedan dess

Karakai är en plats där kommunikation och samarbete fungerar bättre än på andra ställen.
Vill du ha Karakai på ditt företag?

 
Fotsteg.png