HUR VI SKAPAR RESULTAT

För att lyckas med förändring och utveckling behövs en tydlig metodik för hur man ska arbeta. På Karakai utgår vi från beprövade modeller och metoder och anpassar dem till era förutsättningar. 

Klarsyn

Vi klargör vision, riktning och målbild för att definiera önskeläget. Du får en tydlig riktning för den förändring och utveckling som behöver ske.

Samsyn

Vi genomför analyser och utredningar för att definiera nuläget. Du får en klar bild av företagets utmaningar och utvecklingspotential.

Samsteg

Vi utvecklar samarbeten, ledarskap och medarbetarskap, och utvecklar kommunikation och samspel mellan människor Du får ett praktiskt stöd i det interna förankrings- och förändringsarbetet.

Framsteg

Vi arbetar med långsiktiga förändringsprocesser och kontinuerliga avstämningar och uppföljningar av individernas, gruppens och organisationens utveckling och förändring. Du får rätt förutsättningar för att göra framsteg och skapa resultat


Våra verktyg & metoder

  • Undersökningar och utvärderingar där vi använder ett digitalt enkätverktyg.
  • Kulturbarometern metodik för att utveckla och bygga önskade värderingar, där man börjar med att ta tempen på företagskulturen.
  • E-stimate personprofilverktyg som ger ett undrelag att beskriva och förstå orsak och verkan i kontakter och relationer mellan människor.
  • FIRO och The Human Element (THE), grupputvecklingsmodell där man arbetar med beteenden, känslor och självuppfattning.
  • Lean kommunikation metodik för att skapa en tydlig och effektiv internkommunikation.
  • Coaching och handledning av individer och grupper, samt processtöd och processledning i interna förändringsprocesser.
  • Workshops medarbetardagar, samt skräddarsydda utvecklingsprogram för chefer och ledningsgrupper.