Om Karakai – vem vi är

Karakai är en extern resurs och partner till dig som vill utveckla er organisation genom att utveckla ledarskap och medarbetarskap, samarbeten och grupper eller stärka er företagskultur. Du som kund äger frågorna, vår roll är processledare, rådgivare, handledare eller reflektionspartner – vi hjälper dig att driva processen och bidrar med erfarenhet, kunskap och utifrånperspektiv. Tillsammans skapar vi resultat.

Lena-A.png

Karakai drivs av Lena Holmberg, som arbetar i nätverk med samarbetspartners för att kunna erbjuda rätt kompetenser i varje uppdrag.

Lena har en bakgrund som konsult, analytiker, rådgivare och utbildare och har lång erfarenhet av organisationsutveckling, förändringsprocesser och kommunikationsfrågor, såväl på konsultsidan som på uppdragssidan. Fokus ligger på utvecklings- och förändringsarbete, analysarbete, ledarskap och kommunikation, där handledning ingår som en viktig del.Till syvende och sist är det människor som ska leda sin egen och företagets förändring och utveckling.

Lena ser mönster mönster och samband i både stort och smått, har ett holistiskt perspektiv och ser värdet av att se saker på olika sätt. Hon är lyhörd och har en välutvecklad ”sniffometer” för människor. Dessutom har hon verksamhetsperspektivet och har lätt att förstå affären.

Lena är internationell ekonom och har kompletterat med utbildningar inom grupputveckling, är diplomerad coach enligt ICF-metodiken, och certifierad i personprofilverktyget e-stimate.

 Om du undrar varför vi heter Karakai, läs Legenden om Karakai