Samarbetspartners

Ensam är inte stark, ensam blir lätt enfald. Därför har jag några samarbetspartners som jag arbetar tillsammans med i många av mina projekt. Tillsammans blir vi starka och smarta.

Aktiv Utveckling är vår partner när det gäller utveckling av ledarskap och arbetsgrupper, samt utveckling av goda samarbeten på arbetsplatsen. Susann Arvidsson bidrar med erfarenhet av förändringsarbeten, utveckling av individer och grupper, konflikthantering och motivation. Susann är utbildad socionom och psykoterapeut steg 1, samt certifierad handledare i THE och har en utvecklad förmåga att se eller höra det ingen annan ser. Dessutom tillför hon energi i projekten.

Bridging the Gap är vår partner i utveckling av verksamheter och processer, innovation, förändringsarbete, social hållbarhet, etik och värderingar. Helena Kurki bidrar med erfarenhet inom processledning, analys- och strategiarbete, affärsutveckling och ledarskap. Helena har ett förflutet inom näringslivet och konsultbranschen. Ett holistiskt tänk med tillvaratagande av olika perspektiv, nyfikenhet och kreativitet kännetecknar hennes arbetssätt.

Reflektionsbyrån är vår partner i social och organisatorisk arbetsmiljö, likabehandling och organisationskultur. Anna Wendegård bidrar med erfarenhet av processledning och värdedrivna förändringsprocesser, av metod- och konceptutveckling, samt av strategiutveckling med syfte att stärka organisationer och skapa sociala mervärden. Anna har en bakgrund från mellanstatliga och offentliga organisationer och har arbetat med mänskliga rättigheter, mångfald och likabehandling och är inspiratör och tänkare.

Dessutom har jag min före detta kollega och nuvarande styrelseledamot Karin Stare, analyschef på Egmont, som min bästa sparringpartner när det gäller analyser och undersökningar.