Vi erbjuder utveckling och förändring

För att en organisation ska utvecklas behöver både människorna och processerna bakom utvecklas. Strukturen är det ramverk som finns i organisationen, som talar om hur saker är tänkta att fungera. Kulturen är de beteenden och förhållningssätt som påverkar hur människorna arbetar och hur saker faktiskt fungerar. Båda behövs. Rutiner som inte används skapar inget värde och en negativ företagskultur kan vara förödande för engagemang och effektivitet. När struktur och kultur samverkar skapas förutsättningar för goda samarbeten och smidiga arbetsprocesser - människor mår bra och presterar bra.

Hos Karakai kan du få hjälp att utveckla och förändra:

Beteenden och kulturer
Utveckla värdegrund och företagskultur, ledarskap, medarbetarskap, team och arbetsgrupper.

Strukturer  och processer
Utarbeta policies, förhållningsregler eller handböcker, utveckla interna processer eller strategier.

Dessutom får du hjälp att undersöka förutsättningar och följa upp resultat.