VI ARBETAR MED MÄNNISKOR – FÖR ATT UTVECKLA ORGANISATIONEr

sid-4.png

Karakai är en utvecklingspartner till företag som vill utveckla ledarskap, medarbetarskap, team och kultur. Vi arbetar metodiskt med både hårda och mjuka värden – med människor och beteenden, med processer och strukturer. När strukturen och kulturen samverkar internt skapas framgångsrika företag

Hur vi tänker

Karakai drivs av ett humant förhållningssätt i kombination med en stark resultatinriktning och har övertygelsen att de går att kombinera och att det ger hållbara resultat. Framgångsrika företag är de som har förmågan att ta tillvara potentialen hos sina ledare och medarbetare och kan få dem att samarbeta. Med engagerad och  (...) Läs mer 

Våra tjänster

För att en organisation ska utvecklas behöver både människorna och processerna bakom utvecklas. Strukturen är det ramverk som finns i organisationen, som talar om hur saker är tänkta att fungera. Kulturen är de beteenden och förhållningssätt som påverkar (...) Läs mer