Rub-1-Karakai.png

Karakai är en utvecklingspartner till företag som vill utveckla ledarskap, medarbetarskap, team och kultur. Vi arbetar metodiskt med både hårda och mjuka värden – med människor och beteenden, med processer och strukturer. När strukturen och kulturen samverkar internt skapas framgångsrika företag.